Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Celostna energijska sanacija stavbe Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina"

Zagovor je potekal dne 24. 09. 2018 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Aljaž Petrič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR STAVBARSTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Roman Kunič
somentor: mag. Boštjan Furlan

seznam zagovorov