Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Okoljsko vrednotenje ravnih in poševnih streh"

Zagovor je potekal dne 18. 09. 2018 ob 13:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Maša Rebernik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Roman Kunič
somentor: asist. David Božiček

seznam zagovorov