Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Hidravlične razmere na prečni zgradbi na Dreti "

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2018 ob 09:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Ana Marija Ločan
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Franc Steinman
somentor: doc. dr. Gašper Rak

seznam zagovorov