Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Potresna analiza armiranobetonskega okvira s polnili in vpliv opečnih polnil na prečno armaturo"

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2018 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tilen Erjavec
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Anže Babič

seznam zagovorov