Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izračun površinskega odtoka z zgornjega dela porečja Dravinje"

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2018 ob 11:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Matej Mešl
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: asist. dr. Nejc Bezak

seznam zagovorov