Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Statistična analiza padavin"

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2018 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nina Poglič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: asist. dr. Marjeta Škapin Rugelj

seznam zagovorov