Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava vsebine in oblike občinskih prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije"

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2018 ob 08:30 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Aljana Cvetko
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: viš. pred. dr. Mojca Foški

seznam zagovorov