Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izmera mreže Plaz jalovišča Boršt rudnika Žirovski vrh"

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2018 ob 10:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Žan Gregorc
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Dušan Kogoj
somentor: doc. dr. Aleš Marjetič

seznam zagovorov