Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Sanacija geodetske mreže pregrade Drtijščica na Gradiškem jezeru"

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2018 ob 10:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Lara Letnar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Dušan Kogoj
somentor: asist. dr. Klemen Kregar

seznam zagovorov