Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza in določitev izhodišč za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj"

Zagovor je potekal dne 24. 09. 2018 ob 10:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Katarina Čirič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: viš. pred. dr. Maja Simoneti

seznam zagovorov