Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Priprava prostorskih podatkov, primernih za simulacijo širjenja požarov na prostem"

Zagovor je potekal dne 24. 09. 2018 ob 10:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jasna Munda
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): prof. dr. Goran Turk
somentor: doc. dr. Samo Drobne

seznam zagovorov