Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Modeliranje večnamenskega vtoka iz stranskega kanala za Enajstmlinski potok"

Zagovor je potekal dne 24. 09. 2018 ob 11:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Urban Kristan
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Franc Steinman
somentor: doc. dr. Gašper Rak

seznam zagovorov