Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Seizmični stresni test stavbe Fakultete za gradbeništvo in geodezijo"

Zagovor je potekal dne 18. 10. 2018 ob 14:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Filip Andolšek
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Anže Babič

seznam zagovorov