Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Gravimetrične meritve ob različnih vodostajih Cerkniškega jezera"

Zagovor je potekal dne 26. 10. 2018 ob 09:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Marjeta Korošec
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Miran Kuhar

seznam zagovorov