Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Strokovne podlage za urejanje zemljiške politike v Mestni občini Celje"

Zagovor je potekal dne 26. 10. 2018 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Sabina Bastelj
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač

seznam zagovorov