Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav"

Zagovor je potekal dne 26. 10. 2018 ob 09:00 v prostoru: P-IV/6.


avtor(-ica): Sara Poglajen
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: doc. dr. Uroš Stritih

seznam zagovorov