Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Energetska sanacija stavbnega ovoja s prefabriciranimi lesenimi moduli na primeru doma starejših občanov Petra Uzarja"

Zagovor je potekal dne 16. 12. 2016 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Gašper Gosar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir

seznam zagovorov