Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv mirovanja nasipnih plasti na dinamične merilne vrednosti"

Zagovor je potekal dne 22. 11. 2018 ob 15:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Demian Salom
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Ana Petkovšek
somentor: asist. dr. Matej Maček

seznam zagovorov