Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektiranje mostu z nosilnim sistemom nateznega traku preko Savinje pri Mozirju"

Zagovor je potekal dne 23. 11. 2018 ob 08:45 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Dominik Klemenčič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Jože Lopatič

seznam zagovorov