Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza izbranega krožnega križišča v Murski Soboti in predlog za izboljšanje stanja"

Zagovor je potekal dne 24. 01. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Kaja Cipot
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: mag. Simon Detellbach

seznam zagovorov