Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Časovna in prostorska analiza največjih hidroloških suš v Sloveniji"

Zagovor je potekal dne 29. 01. 2019 ob 09:00 v prostoru: H-28.


avtor(-ica): Jan Cunja
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: asist. dr. Mira Kobold

seznam zagovorov