Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Reševanje zemljiških sporov s primeri iz prakse"

Zagovor je potekal dne 22. 02. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tomaž Fekonja
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): viš. pred. dr. Miran Ferlan

seznam zagovorov