Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše"

Zagovor je potekal dne 27. 12. 2016 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matjaž Skvarča
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomo Cerovšek

seznam zagovorov