Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza geometrije doskočišč smučarskih skakalnic in fotogrametrično pridobivanje podatkov o letu skakalca"

Zagovor je potekal dne 28. 02. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Gašper Antolin
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mitja Lakner
somentor: asist. dr. Dejan Grigillo, asist. dr. Tilen Urbančič

seznam zagovorov