Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske nosilne konstrukcije več-stanovanjske zgradbe"

Zagovor je potekal dne 26. 03. 2019 ob 15:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Rok Krek
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
somentor: asist. dr. Bojan Čas

seznam zagovorov