Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Neporušne metode merjenja lastnosti cementnih kompozitov"

Zagovor je potekal dne 26. 03. 2019 ob 15:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Gašper Maček
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): prof. dr. Zvonko Jagličić
somentor: asist. Martin Klun

seznam zagovorov