Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vrednotenje okoljskega vpliva enodružinske stavbe"

Zagovor je potekal dne 28. 03. 2019 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Aljoša Umek
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR STAVBARSTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Roman Kunič
somentor: asist. David Božiček

seznam zagovorov