Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije"

Zagovor je potekal dne 21. 03. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tanja Elsner
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek

seznam zagovorov