Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Kartografska in geodetska dela pri izdelavi »Navodil o uporabi letališča Otočac«"

Zagovor je potekal dne 23. 01. 2017 ob 10:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Filip Pavelić
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: asist. Tilen Urbančič

seznam zagovorov