Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv ozelenjenih konstrukcijskih sklopov in vlažnosti substrata na toplotni odziv stavbe"

Zagovor je potekal dne 24. 04. 2019 ob 08:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Luka Jurko
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: asist. Luka Pajek

seznam zagovorov