Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza na mejah katastrskih občin "

Zagovor je potekal dne 23. 04. 2019 ob 13:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Aljaž Škrabar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: doc. dr. Marjan Čeh, Mateja Krivic

seznam zagovorov