Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Avtomatizacija izrisa prostorskih interakcij v ArcGIS"

Zagovor je potekal dne 22. 05. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Samo Peterka
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Samo Drobne
somentor: izr. prof. dr. Mitja Lakner

seznam zagovorov