Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektiranje večstanovanjske armiranobetonske stavbe v Izoli"

Zagovor je potekal dne 23. 05. 2019 ob 08:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): David Cirman
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Jože Lopatič

seznam zagovorov