Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Razvoj metode za analizo prepustnosti delovnih zapor na avtocestnem omrežju"

Zagovor je potekal dne 31. 05. 2019 ob 11:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Luka Trček
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Marijan Žura

seznam zagovorov