Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličbe objekta"

Zagovor je potekal dne 23. 01. 2017 ob 11:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Zvonimir Bano
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Božo Koler
somentor: prof. dr. Bojan Stopar

seznam zagovorov