Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza izvajanja zimske službe na avtocestnih počivališčih"

Zagovor je potekal dne 31. 05. 2019 ob 11:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matic Zgonc
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Primož Banovec
somentor: izr. prof. dr. Marijan Žura

seznam zagovorov