Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Določanje meje zaznavanja sprememb parametrov ravnine pri skeniranju s TLS"

Zagovor je potekal dne 30. 05. 2019 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tamara Žnidaršič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Simona Savšek
somentor: asist. dr. Klemen Kregar

seznam zagovorov