Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vzpostavitev geodetske mreže in izmera višine slapa Peričnik "

Zagovor je potekal dne 19. 06. 2019 ob 08:30 v prostoru: P-III/4.


avtor(-ica): Jan Kokalj
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren

seznam zagovorov