Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izdelava spletne karte občine Žužemberk"

Zagovor je potekal dne 23. 01. 2017 ob 11:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Karmen Zupančič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

seznam zagovorov