Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektiranje izletnih con med kraki avtocestnih priključkov z uporabo informacijskega modela"

Zagovor je potekal dne 19. 06. 2019 ob 09:00 v prostoru: P-III/3.


avtor(-ica): Staš Brzin
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Matevž Dolenc
somentor: viš. pred. mag. Robert Rijavec

seznam zagovorov