Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Dimenzioniranje nosilne konstrukcije prednapetega betonskega mostu čez reko Sotlo"

Zagovor je potekal dne 04. 07. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matic Šušteršič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Jože Lopatič

seznam zagovorov