Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza odseka regionalne ceste R1 210/1109 in predlog ukrepov za izboljšanje prometne varnosti odseka"

Zagovor je potekal dne 26. 01. 2017 ob 09:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Gašper Plestenjak
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: izr. prof. dr. Marijan Žura

seznam zagovorov