Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Določitev spremembe geometrije deformabilne cevi iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja"

Zagovor je potekal dne 16. 07. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Uroš Sojer
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Božo Koler
somentor: asist. dr. Tilen Urbančič

seznam zagovorov