Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Umestitev Antonijevega rova v Idriji v državni koordinatni sistem"

Zagovor je potekal dne 20. 08. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Andraž Dimc
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Božo Koler
somentor: asist. dr. Tilen Urbančič

seznam zagovorov