Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji "

Zagovor je potekal dne 20. 08. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matic Godnič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Samo Drobne
somentor: izr. prof. dr. Mitja Lakner

seznam zagovorov