Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku na državno cesto v občini Šmartno pri Litiji"

Zagovor je potekal dne 22. 08. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Lenart Hostnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar

seznam zagovorov