Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv požara v načrtovanem jeklenem prizidku na nosilnost obstoječega armiranobetonskega objekta"

Zagovor je potekal dne 29. 08. 2019 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Barbara Kralj
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
somentor: asist. dr. Jerneja Kolšek

seznam zagovorov