Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Optimizacija morfologije stavbe in soseske glede na osončenost stavbnega ovoja"

Zagovor je potekal dne 29. 08. 2019 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matjaž Zupan
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: asist. Luka Pajek

seznam zagovorov