Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole"

Zagovor je potekal dne 27. 05. 2015 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Primož Megušar
zagovor za pridobitev naziva: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: dr. Živa Kristl

seznam zagovorov