Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS na višji nadmorski višini"

Zagovor je potekal dne 03. 09. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Katja Malc
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren

seznam zagovorov